Logic, Language and Information
 1. How probabilistic networks can learn scientific concepts (Draft)

 2. Semantic representation of concepts through probabilistic learning in neural networks (Draft)

Logic, Proof Theory and Computer Science
 1. Peter Verdée, Inge De Bal, Aleksandra Samonek, A non-transitive relevant implication corresponding to classical logic consequence, The Australasian Journal of Logic, Vol 16 No 2 (2019) (published February 3, 2019), PDF.

 2. Aleksandra Samonek, Relation algebras, representability and relevant logics. Abstract of the talk for Logic Colloquium 2017, The Bulletin of Symbolic Logic.

Civil society and democracy in the CEE
 1. Measuring civil society in the Central and Eastern Europe (Draft)

Privacy, data protection and surveillance
 1. Aleksandra Samonek, Violation of privacy in migration control decreases citizens’ liberties and public accountability, in: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Historyczne, 146(3), pp. 637-647, (published September 30, 2019), DOI 10.4467/20844069PH.19.036.10390, PDF

 2. Aleksandra Samonek, Citizens’ cybersecurity in the Visegrad Group. The role and progress of the V4 countries in protecting the right to privacy related to mobile and digital communication and information, BiztPol Affairs. Special edition of the V4 Youth Forum (6-7 May 2017), October 2017, Budapest, pp. 167-194, PDF

Translations
 1. (Translation, German to Polish) Über tautologien, in welchen keine variable mehr als zweimal vorkommt (PL: O tautologiach, w których żadna zmienna nie występuje więcej niż dwukrotnie), Stanisław Jaśkowski, 1963, Zeitschrift für mathematische Logik und Grundlagen der Mathematik, vol. 9, pp. 219-229, (soon available online).

 2. (Translation, Polish to English) O pewnym sposobie pojmowania teorji dedukcji (EN: On a certain manner of understanding deductive theories), the transcript of a talk given by Jan Łukasiewicz on December 8, 1924, (soon available online).

Miscellaneous
 1. Aleksandra Samonek, Economic effectiveness in the context of joint strategy for legal institutions - case study of work sampling (original title: Efektywność ekonomiczna w świetle wspólnego działania instytucji prawnych - case study spraw o wykorzystanie utworu), Legal theory between modernity and postmodernity (original title: Teoria prawa między nowoczesnością a ponowoczesnością), ed. A. Samonek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012, pp. 109-117, Google Books.

 2. Aleksandra Samonek, Adaptive logic for legal reasoning - comparing classical and adaptive logics using the examples of courtroom witness examination (original title: Logika adaptywna dla rozumowań w prawie - porównanie z użyciem klasycznego rachunku zdań na przykładzie sądowej analizy zeznań świadków), Legal theory between modernity and postmodernity (original title: Teoria prawa między nowoczesnością a ponowoczesnością), ed. A. Samonek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012, pp. 197-201, Google Books.

 3. Aleksandra Samonek, Współczesne metody rozumowań prawniczych w dorobku polskiej teorii prawa - podsumowanie V Zjazdu Młodych Teoretyków Prawa "Teoria prawa między nowoczesnością a ponowoczesnością", Kraków 15-18 września 2011 r., w: Archiwym Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, 2011(2).

 4. Theory and philosophy of law. A companion (original title: Teoria i filozofia prawa. Repetytorium.) Adam Dyrda, Nicolas Ghazal, Remigiusz Nowak, Oskar Pogorzelski, Aleksandra Samonek. Wolters Kluwer, ISBN 9788326406027. (1st edition: 6. 12. 2010).